ԼՑԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՑԱՆՑ

alternative

ԱԳԼՃԿ ցանց

ցանկը կարող եք ներբեռնել այստեղից

alternative

«Ֆլեշ» լցակայանների ցանց

ցանկը կարող եք ներբեռնել այստեղից

alternative

«Ֆլեշ-Պլյուս» լցակայանների ցանց

ցանկը կարող եք ներբեռնել այստեղից

alternative

«Մաքս Օիլ» լցակայանների ցանց

ցանկը կարող եք ներբեռնել այստեղից

alternative

«Գազ-Պրոպան» լցակայանների ցանց

ցանկը կարող եք ներբեռնել այստեղից

ԼՑԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՔԱՐՏԵԶ

alternative

ԱԳԼՃԿ
քարտեզ

alternative

«Ֆլեշ» լցակայանների
քարտեզ

alternative

«Ֆլեշ-Պլյուս» լցակայանների
քարտեզ

alternative

«Մաքս Օիլ» լցակայանների
քարտեզ

alternative

«Գազ-Պրոպան» լցակայանների
քարտեզ

ՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆ ՔԱՐՏ

AUTOCARD-ը Հայաստանի և Արցախի Հանրապետություններում խոշորագույն ունիվերսալ վառելիքային քարտն է, որը հնարավորություն է տալիս AUTOCARD էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ձեռք բերել, բաշխել և լցավորել ավտոտրանսպորտային միջոցների համար նախատեսված բոլոր տեսակի վառելիքները՝ հեշտացնելով կազմակերպությունների կողմից վառելիքի սպառման հսկողությունը, պլանավորումը և հաշվապահական հաշվառումը։

Առավելություններ

alternative
 • ժամանակի և ռեսուրսների տնտեսում
 • վառելիքի ձեռքբերում անմիջապես մատակարարից
 • նույն քարտով տրանսպորտային միջոցը բոլոր տեսակի վառելիքներով լցավորելու հնարավորություն
 • ծախսերի և գործարքների վերահսկողություն՝ որտե՞ղ, ե՞րբ և ի՞նչ քանակությամբ է տվյալ տրանսպորտային միջոցը լցավորվել էլեկտրոնային քարտով
 • հնարավոր չարաշահման ռիսկերի նվազեցում
 • լցակայանների տեղակայման և վառելիքի գործող գնի տեղեկատվության տրամադրում
 • հաշվապահական հաշվառման և փաստաթղթավորման էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն
 • ընդհանուր ծախսագրման և հարկերի հաշվանցման հնարավորություն
 • միասնական հաշվի ստացում գնորդ կազմակերպության բոլոր քարտերի և ծառայությունների համար
 • 24/7 ժամանակացույցով աջակցման ծառայություն

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Ավտոքարտ» ընկերությունը թվայնացնելով վառելիքի ձեռքբերման և սպառման գործընթացը, հնարավորություն է տալիս լցավորել տրանսպորտային միջոցը բոլոր տեսակի վառելիքներով՝ սեղմված և հեղուկ գազով, բենզինով, դիզելային վառելիքով՝ էլեկտրոնային քարտերի կիրառմամբ, Հայաստանի և Արցախի Հանրապետությունների տարածքում գործող 400-ից ավելի լցակայաններում։

alternative

Յուրաքանչյուր ընկերությանը տրամադրվում է անձնական էջ, որտեղ 24/7 ժամանակացույցով հնարավոր է՝

 • տեսնել կորպորատիվ հաշիվը
 • ավելացնել օգտագործողների տվյալները
 • օգտագործողներին կցել վառելիքային քարտեր
 • անհրաժեշտության դեպքում ապակցել քարտերը
 • կիրառել և փոփոխել տրանսպորտային միջոցների լցավորումների սահմանաչափերը և լցակայանների հասանելիությունը
 • լիցքավորել քարտերը և վերադարձ կատարել քարտերից՝ ընկերության կորպորատիվ հաշվին
 • ստանալ տեղեկատվություն լցակայանների տեղակայման և վառելիքի գործող գնի մասին
 • ստանալ ամբողջական տեղեկատվություն կատարված գործարքների վերաբերյալ
 • ընտրված ժամանակահատվածի համար ներբեռնել և արտահանել վերլուծական հաշվետվություններ
 • ստանալ հաշվապահական հաշվառման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Յուրաքանչյուր կորպորատիվ հաճախորդին կցվում է անձնական մենեջեր, ով ծանոթացնում է «Ավտոքարտ» ընկերության կողմից մատուցվող ծառայություններին, պայմանագրի դրույթներին և օգնում է ձևակերպել բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը։

alternative
alternative

Շուրջօրյա աջակցման բաժին կարող եք զանգահարել

հեռախոսահամարներով կամ գրել ՝ info@autocard.am։ էլ. հասցեին:

AUTOCARD ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ

 • «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ «Ավտոգազ» ՍՊԸ
 • «Ֆլեշ» ՍՊԸ
 • «Գազ-Պրոպան» ՍՊԸ
 • «Մաքս Օիլ» ՍՊԸ
 • «Ֆլեշ-Պլյուս» ՍՊԸ

ՏԻՊԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ

ՔԱՐՏԻ ՊԱՏՎԵՐԻ ՀԱՅՏ

Վառելիքային քարտերի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ է առցանց լրացնել քարտի պատվերի ստորև նշված հայտը կամ զանգահարել շուրջօրյա աջակցման կենտրոն
հետևյալ հեռախոսահամարներով՝

+374 43 010130

+374 12 300101

Ընկերության անվանում *


Էլ․ փոստ *


ՀՎՀՀ *


Հեռախոսահամար *


Պատվիրվող քարտերի քանակ